PRÁVNÍ SLUŽBY

Základní okruhy, ve kterých je naše kancelář schopna Vám poskytnout právní pomoc

Samozřejmostí je nejvyšší standard kvality poskytovaných služeb.

Velkou většinu nabízených služeb je možné poskytnout prostřednictvím elektronické komunikace, vzdálenost tedy nehraje žádnou roli.

Právo obchodních korporací

Založení, přeměny, valné hromady a s tím související dokumentace.

Právo nemovitostí

Příprava veškeré smluvní dokumentace související s nemovitostmi, zejm. kupní, darovací, nájemní, zástavní smlouvy, věcná břemena.

Úschovy finančních prostředků

Zajištění úschovy financí, jak v souvislosti s námi připravenými smlouvami, tak i samostatně dle přání klienta.

Občanské právo

Zastupování v občanskoprávních sporech.

Cenné papíry

Akcie, problematika směnek.

Právo ochranných známek

Poradenství v oblasti ochranných známek. Registrace ochranných známek.

Firemní právník

Služby dlouhodobého poskytování právního servisu pro podnikatele a společnosti.

Právní služby pro realitní kanceláře a makléře

Dlouhodobá spolupráce s RK a makléři za zvýhodněných podmínek (příprava veškeré smluvní dokumentace a provádění úschov).

Pracovní právo

Právní poradenství v oblasti pracovněprávních vztahů. Příprava stanovisek, dokumentace (smlouvy, vn. předpisy aj.) a návrhy řešení.

Právní služby pro developery a vlastníky jednotek

Příprava prohlášení vlastníka, založení SVJ (stanovy SVJ),  dokumentace pro kamerový systém v domě.

Smluvní právo

Příprava smluvní dokumentace na míru dle přání a požadavků klienta (smlouvy, dohody).

Vymáhání pohledávek a dluhů

Zastupování klientů, příprava vymáhacích dopisů, žalob, exekuce, insolvenční řízení.

V případě, kdy klient potřebuje odpověď na otázku, která směřuje k natolik specifickému problému, že není v možnostech naší kanceláře na ni odpovědět (např. azylové právo, veřejné zakázky, trestní právo, problematiky řešená výhradně cizí právní úpravou) či ji vyřešit (např. sepis závěti), zprostředkujeme právní pomoc u specializované advokátní kanceláře nebo notáře.